طالع‌بینی

من هیچ انگیزه‌ای نداشتم. الآن هم فقط به حسب وظیفه آمدم این مطالب را برای شما بنویسم. و گر نه می‌نشستم همان کار فرهنگی خودم را انجام می‌دادم. خواب پوریا عالمی را دیدم. همان استادی که ستون فال قهوه روزنامه اعتماد ملی مرحوم را می‌نوشت. گفت: میثم چرا خوابیدی؟ گفتم: چه کار کنم پوریا؟ گفت: بلند شو برو برای بچه‌ها فال بگیر. گفتم: من که فال گرفتن بلد نیستم. گفت: بلند شو. شروع کن من از عالم غیب برایت تقلب می‌فرستم.
الآن هم که دارم این سطور را می‌نگارم، نمی‌دانم خوابم یا بیدار. یک حالت خاصی است. می‌دانید که قهوه خواب را از سر می‌پراند، پس من هم به جای فال قهوه، برایتان طالع‌بینی می‌کنم. لطفآ صف را رعایت کنید.

بانوی فروردین: آغاز زندگیت با زنده شدن طبیعت همراه شده. ولی به آنچه در این زندگی لیاقت داری، نرسیده‌ای. انشاءالله در زندگی بعدی به آن خواهی رسید. فقط دستت را روی زانویت تکیه بده و به خدا توکل کن. تا چند سال آینده خبرهای خوبی دریافت خواهی کرد. یک مرد با ماشین شاسی بلند در طالعت وجود دارد که مدام در جردن بالا پایین می‌کند. ولی پسر خوبی است. هوایش را داشته باش، هوایت را دارد. صدقه بده تا از چشم حسود دور بمانی. زندگیت این‌ور نیست. آن‌ور است. خارج از کشور.

بانوی اردیبهشت:
در ماه شکوفه‌ها دیده به جهان گشوده‌ای. به همین خاطر این هفته تصمیم بزرگی در پیش‌رو داری. پسری با ماشین شاسی بلند به زندگیت وارد خواهد شد و می‌خواهد تو را به خارج ببرد. مواظب باش. ماشین‌های شاسی بلند خطرناک هستند. می‌آیند و همه چیز را نابود می‌کنند و می‌روند. اگر حواست را جمع نکنی چشمت هم می‌زنند. صدقه بده و دستت را روی زانویت تکیه بده و توکل کن به خدا. به آن‌چه در زندگی لیاقتش را داری خواهی رسید. فقط کمی زمان می‌برد.

بانوی خرداد:
تو در خرداد پر از حادثه متولد شده‌ای. دستت را به زانویت تکیه داده‌ای؟ به خدا توکل کرده‌ای؟ می‌خواهی به خارج بروی؟ کافی نیست. صدقه هم بده. هوای ما را هم داشته باش، راه دوری نمی‌رود. صدقه بده تا به آنچه در زندگی لیاقتش را داری برسی. مواظب ماشین‌های شاسی بلند هم باش تا خبرهای خوبی از حسودان دریافت کنی.

بانوی تیر:
تو در اولین ماه تابستان به دنیا آمده‌ای. پس لیاقتش را داری که در زندگی به خیلی چیزها برسی. ولی عجله نکن. اگر هنگام عبور از خیابان مراقب ماشین‌های شاسی بلند باشی و از چشم حسود دور بمانی، می‌توانی تا آن‌طرف خیابان بروی و صدقه بدهی. تصمیم بزرگی در پیش داری که با تکیه دادن زانویت به دستت مشکلت رفع خواهد شد.

بانوی مرداد:
متأسفانه حسودها هیچ مناسبت درست و درمانی را برای به دنیا آمدنت باقی نگذاشته‌اند. این همه پسر در این همه ماشین شاسی بلند نشسته‌اند. چرا نباید یکی‌اش به تو برسد؟ داخل جای تو نیست. تو لیاقتت خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. اگر صدقه بدهی و دستت را روی زانوی چپت تکیه بدهی و به خدا توکل کنی، یک راننده ماشین خیلی شاسی بلند یا شاید حتی تریلی به خواستگاریت می‌آید.

بانوی شهریور:
تو در ماه تجدیدی‌ها به دنیا آمده‌ای. ولی این دلیل نمی‌شود که به آن‌چه در زندگی لیاقتش را داری، نرسی. به زانوهایت نگاه کن! آیا جلوه‌ای از عظمت خلقت نیستند؟ می‌توانی دستت را به آن‌ها تکیه بدهی و سوار ماشین شاسی بلند مردی شوی که صدقه داده است. به خدا توکل کن و به خارج برو.

بانوی مهر:
تو متولد ماه مهر هستی. محبت داری. خیلی لطف کردی که به دنیا آمدی. بفرمائید منزل. در خدمت باشیم. بی‌تعارف. صدقه‌ات را داده‌ای؟ چشم حسود دنبال ماشین شاسی بلندت است ولی لیاقتت بیشتر از این حرف‌هاست. با زانویت به چشم حسودها بزن و دستت را به صندوق صدقات تکیه بده و تصمیم بزرگت را بگیر. کمی هم صبر کنی ضرر ندارد.

بانوی آبان:
وقتی به دنیا آمدی، خوابش را هم نمی‌دیدی که روزی ماه تولدت مهم شود. حالا دیگر همه برای سیزدهم ماه تولدت چشم انتظارند. ولی تو لیاقتت بیشتر از یک صندوق صدقه است. چشم حسودان دنبال خبرهای خوب است و تو به ماشین شاسی بلند خارجی فکر می‌کنی؟ متولد ماه مهر را ببین که به خدا توکل نکرد و چه بلایی سر زانویش آمد. در راهپیمایی شرکت کن و به دیوار تکیه نده.

بانوی آذر:
تو در آخرین ماه از بهار شاعران متولد شده‌ای. درست است که با ماشین شاسی بلندت به صندوق صدقات جراح زانویت زده‌ای، ولی نه تکیه‌ات به چشم حسودان باشد و نه توکلت به خدا. سریع‌تر از کشور خارج شو. لیاقتت بیشتر از این است که سر کوچه بایستی و به دیوار تکیه بدهی و سوت بلبلی بزنی و تخمه بشکنی.

بانوی دی:
میلادت شروع زمستان است. خودت می‌دانی که زمستان است و ماشین شاسی بلند و خارج از کشور و چشم حسود. زانویت را بی‌خود به صندوق صدقات نزن. توکلت به خدا که نباشد بهتر از این نمی‌شود. دستت حتی به عرق شتر نجاست‌خوار هم نمی‌رسد که به آن تکیه کنی. لیاقتت بیشتر از این‌هاست. در زندگی بعدی شانست را آزمایش کن و اشتباهات این‌دفعه را تکرار نکن.
بانوی بهمن: می‌دانی که امام هم با ماشین شاسی بلند آمد؟ از خارج هم آمد. توکل به خدا هم کرد و آمد. در همین ماه تولد تو. پس لیاقتت دزدی از صندوق صدقات نیست. هست؟ کاری کرده‌ای که حتی چشم حسود هم دنبالت نیست. تصمیم بزرگی بگیر و زانو و دست و تکیه‌گاهت را اهدا کن. این‌طوری شاید یک دردی از جامعه دوا کردی. تو که از آن‌ها استفاده نمی‌کنی. راهپیمایی هم که نمی‌خواهی بروی.

بانوی اسفند: همیشه تولدت با عید قاطی شده. اعصاب نداری و می‌خواهی با زانو بزنی توی تکیه‌گاه حسودان. تصمیماتی که در ماشین شاسی بلند می‌گیری لیاقت تو را ندارند. نه تنها به خدا توکل نمی‌کنی، بلکه صدقه‌ات را هم به خارج از کشور می‌فرستی. یک نفر هم در صف شما هست که آن آخرها ایستاده. گویا متولد سی‌ام اسفند است. به او بگوئید طالع‌بینی‌مان برای سال‌های کبیسه برنامه‌ریزی نشده و اگر همین الآن بیرون نرود ممکن است Bug برنامه همه‌ی طالع‌ها را جا به جا کند.

مرد متولد همه‌ی ماه‌ها: خجالت نمی‌کشی؟ بین این طالع‌ها داری دنبال طالع خودت می‌گردی؟ طالعت مشخص است بدبخت. تا بوق سگ اضافه‌کاری بمان تا یک لقمه نان برای زن و بچه‌ات ببری. خواب ماشین شاسی بلند را هم ببینی، باید مالیاتش را بدهی. برو اینجا نمان. برو، و گر نه خانمت می‌آید همچنان صندوق صدقات را بر سرت می‌زند که زانویت تا شش ماه بر گردنت آویزان باشد. لیاقتت همین است. تازه شانس آورده‌ای که به خدا توکل کرده‌ای. بی‌خودی هم دنبال تکیه‌گاه نگرد. در همین داخل کشور باید جان بکنی. برو دیگـــــــر.

پانوشت:
تشکر ویژه از سارا به خاطر فال حافظ.

112 دیدگاه در “طالع‌بینی”

 1. :)))))عالی بودبه سلامتیه هر چی اردیبهشتیهمنم اردیبهشتیم از نوع ۴ امیش.اینجام خیلی خوشگل شده اتفاقا،برخلاف میل بقیه!

 2. من متولد دی ام.فعلا هم دستم رو روی زانوی چپم گذاشتم و اینور آب…یعنی اونور آبتون هستم.توکلم هم به خداست ولی صندوق صدقات نداریم که بزنم باهاش تو سر حسودها!!:)

 3. میثم!من صبح خیلی کار داشتم خوب نخوندم.الان که بهتر خوندم اونقدرام بد نبود. ولی من هنوز با طالع آقایون و همینطور با این خط کشی هایی که کردی مشکل دارم.حالا چون همه گفتن چه ماهین !! منم بگم تیرم چه ماه خوب و خجسته و فرخنده ای … بزن دست قشنگه رو !

 4. :)))آقا دستت درد نکنهمن مشتری شدمببینم فال کف دست و اینا نداری؟ رمل و اسطرلاب چی؟ فال ورق چی؟ اشاره کنی داری کلی مشتری برات میارم هرچی ازشون گرفتی رو با هم نصف می کنیم، من ماشین شاسی بلند می خرم تو صدقه بده.درضمن متولد آخرین روز اردیبهشت هستم، یک مسافر

 5. خرداد ِ دیگهتو طالع بینیم پر حادثه ست کاریشم نمی شه کرد…فال آقایون خیلی باحال بودممنون میثم کلی استفادات بردیمراستی من شکل قبلیه اینجارو بیشتر می دوستیدمبا تشکر :دی

 6. وبلاگت هم قشنگ نشدهاز مدرسه و درس و مشق متنفرم حاجیبه چه زبونی بهت بگم؟ چند جا باید بگم تا تو دوزاریت بیفته؟ بعد تو میای فرتی این دفتر مشق رو اینجا علم می کنی؟یا قالب رو عوض کن یا بازم قالب رو عوض کنخود دانی

 7. یه سوال حاجیتکلیف بانوانی که به زانوشون تکیه کردن و صدقه هاشونم دادن و خودشون ماشین شاسی بلند دارن چیه؟بهمن هستم از ساوجبلاغ

 8. میثم جان واسه پست قبلیت کامنت گذاشتم بعد چند روز اومدم جواب ببینم دیدم کامنتم پست نشده….کلا ابراز ناراحتی کرده بودم…همیییییییییشه همه ی پستهات رو با اشتیاقق می خوندمولی ۲ فش پست آخرت….حالمو گرفت..خیلی یه طرفه می نویسی…قبلنا اینطور نبودی…امیدوارم اصلاح بشه…چون یه جورایی به آدم بر می خوره…البته بقیه خانومارو نمیدونم….به من که بد جور بر می خوره

 9. ضمنا من متولد تیرم ولی چون سی و یکم دنیا اومدم بهم میگن خصوصیات مرداد ماهی ها رو هم داری…البته من ترجیح میدم که یه تیر ماهی باشم…۱ تیر ماهی واقعی

 10. ای ولابنجا باز داره همون پاشویه می شهخدااا بودمن دی امحالا من که زانوم بر اثر تصادف با یک فروند تاکسی (شاسی بلند نبودا) درد می کنه چی کار کنم؟/لطف کن راهنمایی کن

 11. من الان تو سایت دانشگامدوست دارم پاشم بگم ladies & jentelmenلطفا پاشویه رو بخونیدولی یکی تو مخم داره می گهcontrol yourself

 12. @ میلاد؛ببین یعنی دقتت من رو ترکوند. کامنتت رو داشتم با موبایل توی ترافیک می‌خوندم. منفجر شدم از خنده.@ B.a.N.a.F.s.H.eصدقه‌ات رو بفرست خارج از کشور. مشکل زانوت حل می‌شه به زودی.

 13. @ مریم بانو؛ایول. من هستم. فالگیری آنلاین. بگو استکان‌های قهوه‌اشون رو اسکن کنن و بفرستن.@ مهندس پنگول جونی؛حالا خوب شد؟ خط کشی‌ها رو برداشتم.@ mary kبه خدا من منظوری نداشتم. نمی‌دونم چطوری بگم دیگه. ولی چشم، سعی می‌کنم رعایت کنم، که حتی شبهه هم پیش نیآد.

 14. من میگم یه آمار بگیر ببین اینجا بیشترین ماهی که بچه ها متولد شدن کیه؟بعد به همشون جایزه بدهانقد کسی جایزه نداده اینجا ما عقده ای شدیماز اول دبستان به بعد از جایزه خبر نبوده

 15. هجو فال ها رو دوست داشتم..روزگاری که همشری جوان می خوندم و بعد که اونجا مشغول به کار شدم و بعدتر که از اونجا اومدم بیرون هر وقت می خواستم واسه مجله تبلیغ کنم توی جمع دوستان و فامیل…اولین چیزی که می پرسیدن این بود که فال هم داره؟،و وقتی با جواب منفی من روبرو می شدن؛می گفتن:مجله ای که فال نداشته باشه،به درد نمی خوره!…برام عجیب بود این معیار برای خرید یه محصول فرهنگی،اون هم از جانب دخترها و پسرهای تحصیل کرده…..من متولد شهریورم اما همیشه دلم می خواست توی آبان به دنیا می اومدم…بدون هیچ دلیل خاصی…فقط از اسمش خوشم میاد

 16. بعد یه پیشنهاد دیگه ام داشتمخطوط دو خط هم اینجا بذارینبرای کسایی که میخوان انگلیسی بنویسنمن الان میخواستم بنویسم دیدم نمیشه که

 17. :)) مهتاب این پیشنهاداتت منو کشوندهمن که به اردیبهشت آلرژی شدید دارمهمه رفقا اردیبهشتی اند و من آخر اردیبهشت آهی در بساطم نمی مونه

 18. :)) عالی بود، من مردادم.و اینکه حالا من یه چیزی گفتم یادی ازم بکن، مرسی که جدی گرفتیش :)الان حس می کنم دارم پله های ترقی رو یکی یکی طی می کنم و معروف میشم :))

 19. نمی خوااااااااام! قبول نی! قبول نی! اون تو جردن نمی چرخه! ماشینشم شاسی بلند نیقبول نی! اشتباه گفتی.. پولم و پس بدههههههههههه

 20. تو چه قدر جیگیلی پیگیلی داری زیر ِ مشاهده ی نمایه ی کامل من ! فقط کم مونده وب کم بذاری تا ارتباط زنده ی تصویری هم داشته باشیم .ماشین شاسی بلندم لیزینگه . هر وقت مال خودم شد صدقه براش می ذارم کنار :دی

 21. من از این که این قدر دوست فوق تکنولوژیک دارم که از تو ماشین کامناتش را چک میکنه اونم با موبایل خوشحالم بسیزیااااادD:

 22. دلم واسه خودم سوخت…من تریلی فوبیا دارم اونخت چطوری باس تو ماشین عروس بشینم؟؟؟بعد فکرشو کردی تریلی بخوایم گل بزنیم چقد خرجش میشه؟

 23. میثم؟؟منم با ماشین شاسی بلند میاماونم از خارجدلتم بسوزهولی خدائیش خیلی نامردی:)))پس لیاقتت دزدی از صندوق صدقات نیست. هست؟=)))

 24. @ لیلا؛سلام رفیق. خوبی؟ کم پیدایی. حالا من یه چیزی گفتم. همیشه که این کار رو انجام نمی‌دم. فقط گاهی.

 25. جالب است، در حالیکه این روزها ما زنها پا به پا و شانه به شانه مردها درس می خوانیم، کار می کنیم، اضافه کاری می مانیم، ماموریت می رویم، به خیابانها می آییم، شعار می دهیم، باتون و اشک آور و کتک می خوریم، می نویسیم، عکس می گیریم، زندان می رویم و … و شب اگر به خانه برگردیم ، نظافت می کنیم، آشپزی می کنیم، فرزندانمان را تر و خشک می کنیم، و البته همچنان همسرانمان کمتر در خانه شانه به شانه و پا به پای ما فعالندبا همه اینهاهنوزبه نظر آقایان، ما زنها، همه ما زنها فال می گیریم و فال می خوانیم، تا مردی به جای اسب سفید با ماشین شاسی بند بیاید و ما را به منزل خوشبختی برد و خودذش را بدبخت کندنمی دانم کی آقایان می خواهند نگاهی به اطرافشان بیندازند و زنان را هم سطح و رده خودشان ببینند، نه طفیلی هایی که فقط از ماحصل زحمات شبانه روز مردان مصرف می کنند؟.پ.ن. الان ساعت ۷:۴۵ شب است ، من از محل کار این کامنت را پست می کنم، در این اتاق سه خانوم و سه آقا هنوز مشغول کارند

 26. @ ZoHrEنه تو نمادی از همه‌ی زن‌های جامعه هستی، و نه من نمادی از همه‌ی مردهای جامعه. و البته نه این متن اشاره‌ای به «همه» دارد.البته نمی‌شود منکر این شد که جامعه زنان خیلی خیلی تغییر کرده. خیلی زیاد. شاید به همان نسبت که جامعه زنان تغییر کرده، تفکر مردان تغییر نکرده باشد. ولی هنوز هر دو راه درازی در پیش دارند.همیشه برای حرکت و تغییر، درک وضعیت موجود اولین قدم است.

 27. دوباره متن خودمو خوندمبه نظرم نیومد گفته باشم من نماینده همه زنها هستم و شما نماینده همه مردها، اما فکر می کنم این متن اشاره به همه دارد، البته ناخودآگاه وقتی متولدین همه ماهها را جمع کرده استآقای الله داد مطمئنم وقتی این متن را نوشتم منظورم محکوم کردن شما نبوده و یک مساله کلی را مطرح کردم. تاکید کردم آقایان و نگفتم آقای الله دادگفتید آنقدر که زنان تغییر کرده اند افکار مردن تغییر نکرده، کاملا موافقم، پس لطفن از نقد تند من دلگیر نشوید، اجازه بدهید در حالیکه همه خانم ها از خواندن این متن فقط رویه طنز ان را در نظر گرفته اند، من تلنگری بزنم به تفکر غالب جامعه که هنوز زن را طفیلی و کمتر از مرد می داند و صد البته که زنان در تدوام این تفکر موثرند، و اینجا البته محل بحث و ریشه یابی این موضوع نیستشاد و پیروز باشید

 28. زهره جون اعتراض نکن عزیزمانتقاد کردن تو این بلاگ، آخر و عاقبت ندارهاز من عبرت بگیر جونم که تو بلاگ قبلی سیبل شدمحالا خوبه دیر اومدیاگه زودتر میومدی که جواب n نفر رو باید می دادی:))راستی زهره جون، کاریکاتور امروز نیک آهنگ کوثر رو دیدی؟http://3.bp.blogspot.com/_3f1zZBJa-GA/Su0ptYD-M3I/AAAAAAAAChU/IOBH8Hz7jZU/s1600-h/enteghad.jpgمیگم عجب بازار انتقاد این روزها داغهبیا بریم دو تایی حالشو ببریم

 29. صبا تو رو خدا این‌جوری نگو. واقعآ آخر و عاقبت نداره انتقاد توی این وبلاگ؟ خداییش اگر من بیآم توی یه بحثی و نظر خودم رو بگم، و کس دیگه‌ای هم حرف من رو بزنه، اون‌وقت دیگه من نباید حرفم رو بزنم؟ اینی که می‌گی n نفر می‌ریزن رو قبول دارم. ولی مسوولش من نیستم به خدا. این‌که همه یک حرفی رو بزنن، دلیلی نمی‌شه که من هم حرفم رو نزنم.می‌دونی که آدمی نیستم که کسی رو بندازم گوشه رینگ و بهش حمله کنم. توی اون مورد خاص دو تا نظر متفاوت داشتیم. تو نقد کردی، من هم به نقدت اشکال گرفتم.خیلی وقت‌ها ممکنه نقد بشه و من هم حرفی براش نداشته باشم.و صد البته من خودم قبول دارم که توی پست قبلی مقداری تندروی کردم، تو رو نمی‌دونم.

 30. @ ZoHrEزهره فکر می‌کنم دغدغه‌های مشترک داریم. هر چند در به‌کار بردن لغات ممکنه از دو فرهنگ لغت مختلف استفاده می‌کنیم. قبول داریم که همه‌ی جامعه‌ی آماری ما این‌ها نیستند. اگر از این متن همچین استباطی شده، من همین‌جا مستقیم می‌گویم که منظورم همه نبوده. ولی احتمالآ تو هم نقدی جدی بر عملکرد درصدی از دختران و زنان داری. همان‌طور که به مردان داری و دارم.راجع به اکثریت صحبت می‌کنیم. اکثریتی که هنوز هم فال می‌گیرند. هنوز هم روزی دوبار سریال دلنوازان می‌بینند. هنوز هم هستند و تعدادشان کم هم نیست.از آن‌طرف در جامعه مردان خیلی زیادتر هستند. کسانی که هنوز نسبت به کار کردن زنانشان در خارج از خانه حساس هستند. حتی هر روز باید بعد از اتمام دانشگاه همسرشان، دنبالش بروند. هنوز بسیارند مردانی که اعتقاد دارند کار بیرون برای مرد است و کار خانه برای زن.این قصه سر دراز دارد…

 31. خب مگه چیه منم دلنوازان می بینمتازه مسافران و شمس العماره (باوجود اینکه خیلی موضوعش مزخرفه) هم میبینمتکرارشو هم سر کارم،‌نمی تونم ببینموگرنه شاید تکرارشم میدیدم:))خیلی بدجنسیهی گیر می دی به من ها؟ حواست هست؟تو خودت اگه راس میگی در چشم باد رو می بینی که اینقدر فیلم حسابیه؟چسبیدین به بی بی سی و سازگاراالکی هی حرف می زنن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *