طالع‌بینی

من هیچ انگیزه‌ای نداشتم. الآن هم فقط به حسب وظیفه آمدم این مطالب را برای شما بنویسم. و گر نه می‌نشستم همان کار فرهنگی خودم را انجام می‌دادم. خواب پوریا عالمی را دیدم. همان استادی که ستون فال قهوه روزنامه اعتماد ملی مرحوم را می‌نوشت. گفت: میثم چرا خوابیدی؟ گفتم: چه کار کنم پوریا؟ گفت: بلند شو برو برای بچه‌ها فال بگیر. گفتم: من که فال گرفتن بلد نیستم. گفت: بلند شو. شروع کن من از عالم غیب برایت تقلب می‌فرستم.
الآن هم که دارم این سطور را می‌نگارم، نمی‌دانم خوابم یا بیدار. یک حالت خاصی است. می‌دانید که قهوه خواب را از سر می‌پراند، پس من هم به جای فال قهوه، برایتان طالع‌بینی می‌کنم. لطفآ صف را رعایت کنید.

بانوی فروردین: آغاز زندگیت با زنده شدن طبیعت همراه شده. ولی به آنچه در این زندگی لیاقت داری، نرسیده‌ای. انشاءالله در زندگی بعدی به آن خواهی رسید. فقط دستت را روی زانویت تکیه بده و به خدا توکل کن. تا چند سال آینده خبرهای خوبی دریافت خواهی کرد. یک مرد با ماشین شاسی بلند در طالعت وجود دارد که مدام در جردن بالا پایین می‌کند. ولی پسر خوبی است. هوایش را داشته باش، هوایت را دارد. صدقه بده تا از چشم حسود دور بمانی. زندگیت این‌ور نیست. آن‌ور است. خارج از کشور.

بانوی اردیبهشت:
در ماه شکوفه‌ها دیده به جهان گشوده‌ای. به همین خاطر این هفته تصمیم بزرگی در پیش‌رو داری. پسری با ماشین شاسی بلند به زندگیت وارد خواهد شد و می‌خواهد تو را به خارج ببرد. مواظب باش. ماشین‌های شاسی بلند خطرناک هستند. می‌آیند و همه چیز را نابود می‌کنند و می‌روند. اگر حواست را جمع نکنی چشمت هم می‌زنند. صدقه بده و دستت را روی زانویت تکیه بده و توکل کن به خدا. به آن‌چه در زندگی لیاقتش را داری خواهی رسید. فقط کمی زمان می‌برد.

بانوی خرداد:
تو در خرداد پر از حادثه متولد شده‌ای. دستت را به زانویت تکیه داده‌ای؟ به خدا توکل کرده‌ای؟ می‌خواهی به خارج بروی؟ کافی نیست. صدقه هم بده. هوای ما را هم داشته باش، راه دوری نمی‌رود. صدقه بده تا به آنچه در زندگی لیاقتش را داری برسی. مواظب ماشین‌های شاسی بلند هم باش تا خبرهای خوبی از حسودان دریافت کنی.

بانوی تیر:
تو در اولین ماه تابستان به دنیا آمده‌ای. پس لیاقتش را داری که در زندگی به خیلی چیزها برسی. ولی عجله نکن. اگر هنگام عبور از خیابان مراقب ماشین‌های شاسی بلند باشی و از چشم حسود دور بمانی، می‌توانی تا آن‌طرف خیابان بروی و صدقه بدهی. تصمیم بزرگی در پیش داری که با تکیه دادن زانویت به دستت مشکلت رفع خواهد شد.

بانوی مرداد:
متأسفانه حسودها هیچ مناسبت درست و درمانی را برای به دنیا آمدنت باقی نگذاشته‌اند. این همه پسر در این همه ماشین شاسی بلند نشسته‌اند. چرا نباید یکی‌اش به تو برسد؟ داخل جای تو نیست. تو لیاقتت خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. اگر صدقه بدهی و دستت را روی زانوی چپت تکیه بدهی و به خدا توکل کنی، یک راننده ماشین خیلی شاسی بلند یا شاید حتی تریلی به خواستگاریت می‌آید.

بانوی شهریور:
تو در ماه تجدیدی‌ها به دنیا آمده‌ای. ولی این دلیل نمی‌شود که به آن‌چه در زندگی لیاقتش را داری، نرسی. به زانوهایت نگاه کن! آیا جلوه‌ای از عظمت خلقت نیستند؟ می‌توانی دستت را به آن‌ها تکیه بدهی و سوار ماشین شاسی بلند مردی شوی که صدقه داده است. به خدا توکل کن و به خارج برو.

بانوی مهر:
تو متولد ماه مهر هستی. محبت داری. خیلی لطف کردی که به دنیا آمدی. بفرمائید منزل. در خدمت باشیم. بی‌تعارف. صدقه‌ات را داده‌ای؟ چشم حسود دنبال ماشین شاسی بلندت است ولی لیاقتت بیشتر از این حرف‌هاست. با زانویت به چشم حسودها بزن و دستت را به صندوق صدقات تکیه بده و تصمیم بزرگت را بگیر. کمی هم صبر کنی ضرر ندارد.

بانوی آبان:
وقتی به دنیا آمدی، خوابش را هم نمی‌دیدی که روزی ماه تولدت مهم شود. حالا دیگر همه برای سیزدهم ماه تولدت چشم انتظارند. ولی تو لیاقتت بیشتر از یک صندوق صدقه است. چشم حسودان دنبال خبرهای خوب است و تو به ماشین شاسی بلند خارجی فکر می‌کنی؟ متولد ماه مهر را ببین که به خدا توکل نکرد و چه بلایی سر زانویش آمد. در راهپیمایی شرکت کن و به دیوار تکیه نده.

بانوی آذر:
تو در آخرین ماه از بهار شاعران متولد شده‌ای. درست است که با ماشین شاسی بلندت به صندوق صدقات جراح زانویت زده‌ای، ولی نه تکیه‌ات به چشم حسودان باشد و نه توکلت به خدا. سریع‌تر از کشور خارج شو. لیاقتت بیشتر از این است که سر کوچه بایستی و به دیوار تکیه بدهی و سوت بلبلی بزنی و تخمه بشکنی.

بانوی دی:
میلادت شروع زمستان است. خودت می‌دانی که زمستان است و ماشین شاسی بلند و خارج از کشور و چشم حسود. زانویت را بی‌خود به صندوق صدقات نزن. توکلت به خدا که نباشد بهتر از این نمی‌شود. دستت حتی به عرق شتر نجاست‌خوار هم نمی‌رسد که به آن تکیه کنی. لیاقتت بیشتر از این‌هاست. در زندگی بعدی شانست را آزمایش کن و اشتباهات این‌دفعه را تکرار نکن.
بانوی بهمن: می‌دانی که امام هم با ماشین شاسی بلند آمد؟ از خارج هم آمد. توکل به خدا هم کرد و آمد. در همین ماه تولد تو. پس لیاقتت دزدی از صندوق صدقات نیست. هست؟ کاری کرده‌ای که حتی چشم حسود هم دنبالت نیست. تصمیم بزرگی بگیر و زانو و دست و تکیه‌گاهت را اهدا کن. این‌طوری شاید یک دردی از جامعه دوا کردی. تو که از آن‌ها استفاده نمی‌کنی. راهپیمایی هم که نمی‌خواهی بروی.

بانوی اسفند: همیشه تولدت با عید قاطی شده. اعصاب نداری و می‌خواهی با زانو بزنی توی تکیه‌گاه حسودان. تصمیماتی که در ماشین شاسی بلند می‌گیری لیاقت تو را ندارند. نه تنها به خدا توکل نمی‌کنی، بلکه صدقه‌ات را هم به خارج از کشور می‌فرستی. یک نفر هم در صف شما هست که آن آخرها ایستاده. گویا متولد سی‌ام اسفند است. به او بگوئید طالع‌بینی‌مان برای سال‌های کبیسه برنامه‌ریزی نشده و اگر همین الآن بیرون نرود ممکن است Bug برنامه همه‌ی طالع‌ها را جا به جا کند.

مرد متولد همه‌ی ماه‌ها: خجالت نمی‌کشی؟ بین این طالع‌ها داری دنبال طالع خودت می‌گردی؟ طالعت مشخص است بدبخت. تا بوق سگ اضافه‌کاری بمان تا یک لقمه نان برای زن و بچه‌ات ببری. خواب ماشین شاسی بلند را هم ببینی، باید مالیاتش را بدهی. برو اینجا نمان. برو، و گر نه خانمت می‌آید همچنان صندوق صدقات را بر سرت می‌زند که زانویت تا شش ماه بر گردنت آویزان باشد. لیاقتت همین است. تازه شانس آورده‌ای که به خدا توکل کرده‌ای. بی‌خودی هم دنبال تکیه‌گاه نگرد. در همین داخل کشور باید جان بکنی. برو دیگـــــــر.

پانوشت:
تشکر ویژه از سارا به خاطر فال حافظ.

112 دیدگاه در “طالع‌بینی”

 1. @ آزی ادریسی؛شریک من مشکلم مشتریه. تو مشتری جور کن و یه ذره اطلاعات به من بده. بقیه‌اش با من.@ فرناز؛کارت سوخت را در صندوق صدقات بیانداز و به خدا توکل کن.

 2. راستی من متولد آبانم ، لطفا دوستان حواسشان باشد که تولد من یادشون نره به سراغ من اگر ای مهربان روز تولدم آمدید نوت بوک کادو بیاورید

 3. =))))))))))واقعا عالی بود( بانوی خردادم ! )ـــاولش ُ که دیدم منفجر شدم :دی تو در خرداد پر از حادثه متولد شده‌ای. دستت را به زانویت تکیه داده‌ای؟ به خدا توکل کرده‌ای؟

 4. خوشم میاد که بانوی آذر رو خوب اومدی. آقا ما هم می‌خواییم بریم چه کنیم که هوادارن نمی‌ذارن. طالع آقایون که محشر بود . واقعا دلم سوخت

 5. من به روایتی هشتم، به روایت دیگر دوازدهم، طبق نظر اهل سنت شونزدهم و از نظر شیعه بیست و یکم اردیبهشت دنیا اومدم. ولی در تاریخ طبری تاریخ تولد من بیست و هشتمه.راستی امروز تولد دایی بابک هم هست. که بیست و هشتم اردیبهشت گذشته، یعنی روز تولد من برای همیشه پرواز کرد رفت به آسمونا.حرف تولد شد یادش افتادم.

 6. اهم اهم. تولد منم آبانه. شاسی بلند خریدی به وانتم بخر که مشکل کارت سوختت حل بشه تولد من ۱۹ آبانه و تولد فرناز ۲۰ امبه تولد من اگر آمدید برایم پولبیاورید که سخت محتاجم

 7. میثم تو هیچ وقت کم نمیاری . واقعا به صندوق صدقات تکیه کردی و چشم حسودان را کور کرده ای . الهی یکی از همین ماشین های شاسی بلند گیرت بیاید البته اگر به تظاهرات بروی . تو اگه کتا متاب می خووندی به شکل مستمر و همیشگی چه ها نمی کردی . خلاصه ترکوندی ها !!!ه

 8. ***این طالع بینی شما اینقدر جامع و فراگیره که اصلا نیازی به ماه تولد نداره ، واقعا احسنت به این نبوغ ، شما با این کارتون مشکل کسایی رو که بر اثر مرور زمان تاریخ ولادتشون رو فراموش کردن حل کرده اید ، کافی است یکی از این طالع بینی ها را بخوانند تمام آینده و گذشته و هفت جد و آبادشون جلوی چشمشون ظاهر می شه !!!!به سلامتی همه اردیبهشتیای گل گلاب مخصوصا وسطیاش یه کف مرتب !!!!یک حالی می ده آدم راست وسط بهار به دنیا اومده باشه !!! باور نمی کنی ؟ سری بعد که خواستی به دنیا بیای یادم بیار یه گپی با خدا بزنم !!!***Elham***

 9. خودت در ماه تـجدیدی ها به دنیا اومدی )X D:من نمیگم چه ماهیَم آبرو ریزیه :دیسوار ماشین شاسی بلند مردی بشم که صدقه داده؟؟میثم جان سراغ داری کسی؟؟قربون دستت

 10. @ فرناز؛مرسی رفیق. چه عجب یکی یه تعریفی از این تغییرات کرد. اینجوری فکر کنم چشم بچه‌ها کمتر درد بگیره. البته اگر صدقه بدن.

 11. اتــفـــاقـــاً وبلاگت خیــــــلی قشنگ شدهآدمو یاد این دفتر مشق مقواییای قدیم میندازه که رو جلد روش عکس یه معلمه رو کشیده بود که داشت رو تخته مینوشت{ تـعـلـیـم و تـعـلـم هـنـر اسـت . }:دییا صفحات خوشنویسی کتاب فارسی دبستان :دیمیلاد سلیقت حـــــرف نداره (اَلَکی) :دی.

 12. به زانوهام تکیه میکنم و ازت بخواطر فال تشکر میکنم من همیشه تو خیابون مواظب ماشینهای شاسی بلند هستم البته از اون نظر که خیری از جانبشون بهم برسه(بگو آمین)ابشالا هممون به تصمیم های بزرگمون برسیم

 13. حاج میثم الله دادآقا من الان داشتم میان فال های شما کنکاش میکردم، بین دو تا جمله ارتباط عجیبی دیدم. این جمله در طالع بانوی اردیبهشت:ماشین‌های شاسی بلند خطرناک هستند. می‌آیند و همه چیز را نابود می‌کنند و می‌روند. و این جمله در طالع بانوی بهمن:می‌دانی که امام هم با ماشین شاسی بلند آمد؟ از خارج هم آمد. توکل به خدا هم کرد و آمد.من برم ربطش رو از پنگول بپرسم و بیام

 14. بانوی شهریور هستمای بابا داداشی ماشین شاسی بلند کجا بود..این طالع بینی شما برای بانوان قدیم صادق میکند،بانوان امروزی همانند آقایون امروزی از خروس خون تا بوق سگ در حال کارکردن هستند………اما خارج رفتن رو خوب اومدی،ان شالله خدا یه نظری کنه بلکه بشه از این مملکت گل و بلبل رفت و یک کم هم طعم زندگی واقعی را چشید..

 15. ما هم که کلا متولد هر ماهی باشیم منتظر یک عدد دختر خانوم متولد هر ماه دیگری هستیم(ترجیحا ساده و سریع عاشق شو) که اتفاقا پدرش هم ماشین شاسی بلند داشته باشد تا بتوانیم باقی عمرمان را با اجرای طرح داماد سر خانه شدن بهبود ببخشیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *