مصاحبه با پک باز

مصاحبه‌ای داشتم با کیانوش غریب‌پور و پیمان پاکزاد در رسانه‌ی پک باز که مرجعی برای طراحی و تولید بسته بندی است. از مدیر عاملی آژانس تبلیغاتی ساروس و تجربه‌ی مدیریت در شرکت بسته بندی پویا فراز خلاق صحبت کردیم.

شما را به دیدن این مصاحبه دعوت می‌کنم.