فعالیت‌های حرفه‌ای

معرفیمشاوره مدیریتخدمات تخصصی
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
  • راهنمایی در استقرار سیستم‌های برنامه‌ریزی تولید با نگاه به دو مورد تأثیرگذار زمان و  مواد
  • تهیه‌ی طرح‌های توجیهی جهت ایجاد یا توسعه‌ی فضای کسب و کار
  • تهیه و اجرای ساز و کار و نحوه‌ی جریان اطلاعات و کار در فضای کسب و کار
  • مشاوره در انتخاب و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، ERP، MRP
  • مشاوره در زمینه‌ی کنترل پروژه، تخصیص منابع، زمان‌بندی انجام پروژه، تشخیص مسیر بحرانی و گزارشات دوره‌ای
  • بازاریابی مجازی و طراحی وبسایت و راه‌اندازی شبکه‌های مجازی
  • بهینه‌سازی سئو وبسایت و جذب مخاطب آنلاین برای کسب و کارهای گوناگون
  • راه‌اندازی فروشگاه آنلاین در مقیاس کوچک